Årsmøte

Mariakirken Nyveien 17A,Stabekk

Velkommen til årsmøte 2023 i Bærum tros- og livssynsforum (BTL) 27. april kl. 19.00 i Mariakirken, Stabekk.