Årets siste lederforum

Tirsdag 21. november møttes representanter fra medlemssamfunnene til lederforummøte hos Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Sandvika.

Dialogmøte: Fordommer

Bærum tros- og livssynsforum (BTL) ønsker velkommen til dialogmøte onsdag 11. oktober kl. 19.00 hos Baha’i-samfunnet.