Skole

BTL har startet et nytt prosjekt rettet mot ungdomsskoleelever og er nå i gang med å teste ut dette.

Bakgrunn

Bærum har blitt et sted med stort tros- og livssynsmangfold, med ca 70 % av befolkningen som er medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Som nabokommune til Oslo og Hole har terrorhendelsene 22. juli 2011 naturlig nok vært med på å prege vårt lokalmiljø. I 2013 reiste ungdommer fra Bærum til Syria for å slutte seg til IS. Terroren rammet også lokalmiljøet 10. august 2019 med drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen. Dette har gjort at vi har sett viktigheten av å starte tidlig med dialogarbeid.

Skolebesøk

Vi har jobbet med å utvikle et undervisningsopplegg for ungdomsskoler i Bærum som tar sikte på å lære ungdommer om dialog og gir dem bedre kjennskap til tros- og livssynsmangfoldet i kommunen. Under skolebesøket holdes en presentasjon av BTL og medlemssamfunnene, og det vil gjennomføres dialogøvelser. Formålet er å gi elevene nyttig kunnskap og verktøy de kan ha med seg videre i livet.

Dialog

Dialog er en måte å kommunisere med hverandre på hvor det å lytte og stille gode spørsmål står sentralt. Det er en læringsprosess hvor målet er at alle sitter igjen med ny kunnskap og bedre forståelse for hverandre – uten nødvendigvis å bli enige.

Praktisk info

Undervisningsopplegget er for maks en klasse på ca 30 elever av gangen og går over to skoletimer med pause. Skolebesøkene gjennomføres av frivillige fra ulike tros- og livssynssamfunn i Bærum.

Under skolebesøket vil det holdes dialogøvelser. For å få mest mulig utbytte av øvelsene kan det være en fordel at elevene er godt kjent med hverandre. Undervisningsopplegget anbefales først og fremst for 9. og 10. klasse.

Undervisningsopplegget knyttes opp mot kompetansemål i samfunnsfag, KRLE og overordnet læreplan.

Ønsker du besøk til din klasse?

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller å ønsker å avtale et besøk.

Telefon: 40 85 87 62
E-post: kontor@btlforum.no