Om BTL

Bærum tros- og livssynsforum (BTL) er et dialogforum for tros- og livssynssamfunn i Bærum. BTL ble etablert 14. november 2017 etter flere år med samtale blant tros- og livssynsledere. På stiftelsestidspunktet var følgende tros- og livssynssamfunn med: Al-Noor Islamic Centre, Bærum Baptistmenighet, Den norske kirke, Human-Etisk forbund, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og Mariakirken (Den katolske kirke).

Fra venstre: Hafeez Ahmed, Solveig Wyssenbach, Syed Muhammad Ashraf, Kent Remi Westergren, Sveinung Hansli, Stein Bjarne Westnes, Stein Eriksen, Eystein Freuchen og ordfører Lisbeth Hammer Krogh.
Foto: Helge Ilebekk Johansen

Dialogforumet skal jobbe for å bidra til kjennskap, forståelse og respekt på tvers av tros- og livssynstilhørighet i Bærum.

Bilde fra styrets studietur til Leicester

Samarbeidspartnere

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
BTL er tilnkyttet STL som er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse. STL jobber for å fremme fellesinteresser og medlemmenes rimelige særinteresser. BTL får som lokal dialoggruppe støtte fra STL gjennom tilskuddsbevilgning, kurs, veiledning og årlig samling.

Bærum kommune
BTL får midler fra kommunen til å arrangere åpne dialogmøter.