Styret

Styret i BTL består av fem representanter fra fem ulike tros- og livssynssamfunn i Bærum.

Styreleder
Stein Bjarne Westnes
Den norske kirke

Kasserer
Stein Eriksen
Human-Etisk forbund

Styremedlem
Mehdi Navidi
Baha’i-samfunnet

Nestleder
Solveig Wyssenbach
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Styremedlem
Zulfiqar Ali
Al-Noor Islamic Centre