Bli medlem

Bærum tros- og livssynsforum ønsker nye medlemmer velkommen!

Medlemsskap er åpent for tros- og livssynssamfunn som driver sin virksomhet eller har medlemmer i Bærum, og som støtter formålet. Hver medlemsorganisasjon betaler en medlemskontingent bestemt av BTLs årsmøte.

Bærum tros- og livssynsforum (BTL) har som formål:

  • å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre.
  • å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i Bærum.
  • å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt fellesskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
  • å arbeide internt og eksternt med alle spørsmål som er av felles interesse for deltakerne i forumet.

Les statuttene her.

Medlemskontingent for 2023 er kr. 500,- for enheter med under 500 medlemmer og kr. 1.000,- for enheter med over 500 medlemmer.

Spørsmål kan rettes til daglig leder (kontor@btlforum.no) eller styreleder (sw359@kirken.no).

Fyll ut skjemaet nedenfor for å søke om medlemsskap: