Lederforum om krigen i Midtøsten

/ Lederforum

Torsdag 15. februar var representanter fra tros- og livssynssamfunn i Bærum samlet for å snakke om hvordan krigen i Midtøsten påvirker lokalmiljøer i Bærum. Det ble en konstruktiv dialog om hvordan konflikten oppleves, særlig for barn og ungdom, og hva som kan gjøres for å hindre at konflikten sprer seg til vårt lokalsamfunn. Dialog er viktig for å bygge ned motsetninger og skape større forståelse på tvers av religiøs og kulturell tilhørighet.

Share this Post