Lederforum om krigen i Midtøsten

Torsdag 15. februar var representanter fra tros- og livssynssamfunn i Bærum samlet for å snakke om hvordan krigen i Midtøsten påvirker lokalmiljøer i Bærum.