Omvisning hos Stiftelsen 10. august

/ Lederforum

Tirsdag 2. mai var representanter fra BTLs medlemsorganisasjoner samlet i Al-Noor Islamic Centre. Kvelden startet med at daglig leder i Al-Noor Fiaz Mirza ønsket velkommen, og det ble deretter servert nydelig pakistansk mat.

I tillegg til å være en kveld for dialog og samvær mellom representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn var vi også invitert av Stiftelsen 10. august til en omvisning i moskeen og det nye minne- og læringssenteret, som ligger i tilknytning til moskeen.

Stiftelsen 10. august ble opprettet året etter det rasistisk motiverte drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og terrorangrepet på Al-Noor-moskeen, og er religiøst og politisk uavhengig. 9. desember 2022 åpnet de et nytt minne- og læringssenter som skal «bidra til bedre dialog om ekstremisme, vold og hat i alle slags miljøer, og det skal hjelpe oss til å rette et kritisk søkelys mot hvordan radikalisering skjer og hvordan den kan bekjempes.»

Omvisningen startet i bønnerommet i moskeen, hvor angrepet skjedde. Her fikk vi høre historiene til de fire mennene som var i moskeen under angrepet og se de vedvarende sporene etter terroren. Deretter gikk omvisningen til det nye minne- og læringssenteret hvor det er satt opp en utstilling som viser hendelsesforløpet den dagen.

Kvelden ble avsluttet med en dialogsirkel hvor representantene samtalte om ulike temaer.

Takk til Al-Noor som var vertskap og Stiftelsen 10. august for en meningsfull omvisning.

Share this Post