Samtale med lokalpolitikere om tros- og livssynspolitikk

/ Dialogmøte

Mandag 28. august kunne Bærum tros- og livssynsforum (BTL) ønske velkommen til samtale og utspørring med lokalpolitikere på Kunnskapssenteret i Sandvika. Til stede var representanter fra åtte av partiene i kommunestyret.

Styreleder i BTL, Stein Bjarne Westnes, ønsket alle velkommen til møtet. Han fortalte litt om BTLs arbeid og viktigheten av dialog på tvers av tros- og livssynstilhørighet.

Frivillig i BTL, Arne Falck, introduserte deretter kveldens ordstyrer, Sturla J. Stålsett. Han holdt en kort innledning om det livssynsåpne samfunn, hvor han blant annet kom inn på hvorfor tros- og livssynspolitikken er viktig i et lokalvalg, det nye grunnlaget for tros- og livssynspolitikken i Norge, og konflikter og muligheter.

Politikerne ble så ønsket velkommen til samtale, og ble utfordret på kveldens første spørsmål: Hvilken forskjell på tros- og livssynsfeltet i Bærum gjør en stemme til ditt parti?

Deretter fortsatte samtalen rundt det livssynsåpne samfunn og hvordan dette kan tilrettelegges for. Politikerne var blant annet innom temaer som mangfold, likebehandling, tro og livssyn i skole og eldreomsorg, diskriminering og tros- og livssynsåpne lokaler.

Fra venstre: Dina Knudsen (SV), Kjell-Ole Heggland (PP), Christine Meling (V), Thilde Marie Børsum (AP), Elisabeth Aukrust (KRF), Haakon Kvenna Veum (H), Harald Sævareid (R) og Nikki Schei (MDG). Foto: Alasdair McLellan

Mot slutten av kvelden fikk publikum stille politikerne spørsmål, og det var mange som ønsket å utfordre dem på temaer som barn og ungdom, utenforskap, inkludering, tros- og livssynsåpne lokaler, tros- og livssynssamfunn som ressurser, og helsetjenester.

Panelsamtalen ble avrundet med at politikerne fikk ett minutt hver til å gi en siste appell. Politikerne og ordstyrer ble deretter takket med livssynsåpne puslespill, laget av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Foto: Alasdair McLellan

Share this Post