Første dialogmøte etter pandemien

Tirsdag 28. februar ble det første dialogmøtet etter pandemien avholdt i Østerås kirke. Tema for kvelden var ritualer ved livets slutt og fem av BTLs medlemssamfunn holdt innlegg om sine ritualer og tanker rundt dette.