Dialogmøte om ritualer

/ Dialogmøte

Tirsdag 19. mars holdt BTL sammen med søsterorganisasjonen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Asker dialogmøte om ritualer ved livets begynnelse i Asker kapell.

Representanter tros- og livssynssamfunn i BTL og STL Asker holdt innlegg hvor de presenterte sine ritualer knyttet til fødsel og barndom.

Share this Post