Dialogmøte om ritualer

Tirsdag 19. mars holdt BTL sammen med søsterorganisasjonen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Asker dialogmøte om ritualer ved livets begynnelse i Asker kapell.