Første dialogmøte etter pandemien

/ Dialogmøte

Dialogmøte 28. februar

Tirsdag 28. februar ble det første dialogmøtet etter pandemien avholdt i Østerås kirke. Tema for kvelden var ritualer ved livets slutt og fem av BTLs medlemssamfunn holdt innlegg om sine ritualer og tanker rundt dette.

Kvelden startet med at styreleder Stein Bjarne Westnes fortalte litt om BTL og BTLs arbeid. Han informerte blant annet om BTLs prosjekt rettet mot skolene hvor målet er å lære elevene om dialog. Nestleder Solveig Wyssenbach holdt så et kort innlegg om dialog og dens betydning for lokalsamfunnet.

Fem representanter for BTLs medlemsorganisasjoner holdt en kort presentasjon om deres ritualer ved livets slutt. Representantene var Knut-Ove Messel (Baha’i-samfunnet), prost Ingeborg Sommer (Den Norske kirke), Henrikke Fossen (Human-Etisk Forbund), Eivind Sterri (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige) og sogneprest Torbjørn Olsen (Mariakirken, Den katolske kirke). Deretter ble det åpnet for spørsmål og samtale rundt temaet.

Etter lang tid med pandemi er BTL nå i gang med en gjenoppbyggingsprosess og vi ser frem til flere arrangementer i året som kommer.

Takk for en hyggelig kveld!

Share this Post