Dialogmøte på Fornebupiloten

/ Uncategorized

BTL arrangerte åpent dialogmøte torsdag 23. mars på Fornebupiloten med tema Det livssynsåpne samfunn.

Det ble ønsket velkommen av Arne Falck, som er frivillig i BTL og initiativtakeren til dette møtet. Han fortalte litt om sitt engasjement og bakgrunn for temaet for dette møtet. Styreleder i BTL Stein Bjarne Westnes fortalte så litt om BTLs formål og arbeid.

Foto: Alasdair McLellan

Deretter kunne Arne introdusere panelet.

Samtalen ble ledet av Ivar Flaten, som er tidligere prest i Fjell kirke i Drammen og lenge vært engasjert i Drammen og omegn tros- og livssynsforum. Med seg i panelet hadde han Bente Sandvig, spesialrådgiver i Human-Etisk forbund, Atta Mohammed, styremedlem i Al-Noor Islamic Centre og initiativtaker til Stiftelsen 10. august og Tor Øystein Vaaland, kirkefagsjef i Oslo bispedømme og styreleder i STL Oslo.

Foto: Alasdair McLellan

Etter en fin og meningsfylt kveld delte styreleder Stein Bjarne Westnes ut puslespill fra STL til paneldeltakerne.

Tusen takk til alle som bidro. Stor takk til Fornebupiloten som stilte med lokaler og flotte frivillige.

Foto: Alasdair McLellan

Share this Post