Årsmøte 2023

/ Årsmøte

Torsdag 27. april var det tid for årsmøte i BTL. Vi ble ønsket velkommen til Mariakirken på Stabekk.

Til stede var representanter fra Al-Noor Islamic Centre, Baha’i-samfunnet, Bærum Baptistmenighet, Den norske kirke, Human-Etisk forbund, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og Mariakirken.

Styret la frem årsmelding 2022. Den kan leses her.

Det ble også vedtatt en endring i statuttene som åpner opp for at alle tros- og livssynssamfunn som driver sin virksomhet eller har medlemmer i Bærum kan bli medlem i BTL. Det åpnes også for at underenheter av tros- og livssynssamfunn kan opptas som støttemedlemmer.

Nytt styre

Fire styremedlemmer var på valg dette året.

Solveig Wyssenbach (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige) og Stein Eriksen (Human-Etisk forbund) ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år.

Zulfiqar Ali (Al-Noor Islamic Centre) og Mehdi Navidi (Baha’i-samfunnet) ble valgt inn som nye styremedlemmer for henholdsvis to og ett år.

Styret ser nå slik ut:

  • Stein Bjarne Westnes (Den norske kirke)
  • Solveig Wyssenbach (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige)
  • Stein Eriksen (Human-Etisk forbund)
  • Zulfiqar Ali (Al-Noor Islamic Centre)
  • Mehdi Navidi (Baha’i-samfunnet)

Sigrid Leinum ble takket med blomster etter to år som styremedlem.

Share this Post