Dialogmøte om ritualer

Tirsdag 19. mars holdt BTL sammen med søsterorganisasjonen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Asker dialogmøte om ritualer ved livets begynnelse i Asker kapell.

Lederforum om krigen i Midtøsten

Torsdag 15. februar var representanter fra tros- og livssynssamfunn i Bærum samlet for å snakke om hvordan krigen i Midtøsten påvirker lokalmiljøer i Bærum.

Årets siste lederforum

Tirsdag 21. november møttes representanter fra medlemssamfunnene til lederforummøte hos Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Sandvika.