BTL er en sammenslutning av 8 tros- og livssynssamfunn i Bærum. Vi jobber sammen for å bidra til kjennskap, forståelse og respekt på tvers av tros- og livssynstilhørighet.

Dialog er et nøkkelord i BTLs arbeid både innad i organisasjonen og utad mot befolkning i Bærum. Dialog er en samtale mellom personer hvor målet er å oppnå forståelse og respekt, uten at det er et mål å bli enige.

Kommende aktiviteter

Siste nytt